ساخت دستگاه الکترولیز

روش انعقاد الکتریکی یکی از روش های موثر جداسازی روغن از امولسیون است. این آبی است که از نظر فنی و اقتصادی بهینه و مقرون به صرفه است. در این روش، فرآیند تصفیه در سه مرحله انجام می شود: (I) واکنش الکترولیت در سطح الکترود و تشکیل منعقد کننده ها توسط اکسیداسیون الکترولیتی در فاز آبی. (II) جذب ذرات کلوئیدی روی منعقد کننده ها. (III) حذف لخته ها با ته نشینی یا فلوتاسیون

فرایند انعقاد الکتریکی

در این روش، همزمان با خوردگی آند، گازهای الکترولیت در کاتد تولید می شوند که منجر به فلوتاسیون بیشتر می شود. در انعقاد الکتریکی، فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم معمولاً به عنوان آند استفاده می‌شوند که در هنگام اکسید شدن، هیدروکسید، اکسی هیدروکسید و هیدروکسید پلیمری تولید می‌کنند. هیدروکسیدهای فلزی تشکیل شده به عنوان منعقد کننده ناخالصی های مایع عمل می کنند و حباب های هیدروژن تشکیل شده در سمت کاتد تشکیل کف را ایجاد می کنند. این محصولات معمولاً بسیار مؤثرتر از مواد شیمیایی افزوده شده هستند و قادرند سوسپانسیون ها و امولسیون های کلوئیدی را بی ثبات کنند . روش انعقاد الکتریکی دارای چندین مزیت است، از جمله عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی، تجهیزات ساده، عملیات راحت، هزینه اولیه کم و هزینه عملیاتی کم، زمان واکنش کوتاه، ته نشین شدن سریع لخته های ایجاد شده، تولید لجن کم ، ایمنی بالا، عدم وجود نیاز به حمل و نقل و جابجایی مواد شیمیایی و تولید منعقد کننده در محل دارد و می تواند به عنوان یک روش کارآمد در جداسازی ترکیبات نفتی از آب عمل کند این روش برای تصفیه آب آلوده به موادجامد، رنگ، فلزات سنگین و مواد آلی و معدنی محلول بسیار کارآمد بوده است. همانطور که گفته شد، از الکترودهای آهن و آلومینیوم به عنوان آند استفاده می شود

 

همزمان با خوردگی آند، گازهای الکترولیت به طور کلیدر کاتد تولید می شود. فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم معمولاً به‌عنوان آند استفاده می‌شوند که بر اثر اکسیداسیون هیدروکسیدها، اکسی هیدروکسیدها و هیدروکسیدهای پلیمری تولید می‌کنند هیدروکسیدهای فلزی تشکیل شده به عنوان منعقد کننده ناخالصی های مایع عمل می کنند و حباب های هیدروژن تشکیل شده در سمت کاتد تشکیل کف را ایجاد می کنند. این محصولات معمولاً بسیار مؤثرتر از مواد شیمیایی اضافه شده هستند و قادر به بی ثبات کردن سوسپانسیون ها و امولسیون های کلوئیدی هستند میتوان  از فرآیند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن، آلومینیوم و فولاد برای تصفیه پساب پالایشگاه نفت استفاده کرد و نتایج نشان داد که این فرآیند می تواند روش مناسبی برای کاهش غلظت سولفات و COD از پساب پالایشگاه نفت باشد.

منبع:

Aghababai Beni, A., Saleh Samie Adel, M., Zaeimdar, M., Ghadi, A., Hassani, V., Jalalvandi, K., & Asaad Abdollahi, S. (2023). Petroleum Wastewater Treatment. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.109853

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن