20596

استاندارد« مواد شیمیایی مورد مصرف درتصفیه آب برای مصارف انسانی – پلی اکریل آمید های آنیونی و غیر یونی – ویژگی ها و روش های آزمون» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در یک هزار و چهارصد و پنجاه و سومین اجلاس کمیته ی ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مورخ 1394/12/1 مورد تصویب قرار گرفته است. اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای دانلود فایل اینجا (استاندارد -20596) کلیک کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن