تصفیه-فاضلاب-روغنی

تصفیه فاضلاب روغنی

فاضلاب روغنی، فاضلابی است که با غلظت‌های مختلف با روغن مخلوط می‌شود. روغن مخلوط شده در آب می تواند چربی ها، هیدروکربن ها و فراکسیون های نفتی مانند روغن دیزل، بنزین و نفت سفید باشد. امروزه بسیاری از صنایع مقدار زیادی پساب نفتی تولید می کنند که اثرات نامطلوب مختلفی بر محیط اطراف دارد، مانند آلودگی هوا ناشی از تبخیر محتویات نفت و هیدروکربن به جو. علاوه بر این، آنها می توانند آب های زیرزمینی، آب دریا یا آب آشامیدنی را در نتیجه نفوذ آلاینده ها در آب تولید شده به منابع آبی زیر خاک تحت تأثیر قرار دهند. انواع روش‌های تصفیه برای حذف ناخالصی‌های روغن می‌تواند برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از اثرات نامطلوب فاضلاب روغنی استفاده شود. به عنوان مثال می‌توان به تصفیه الکتروشیمیایی، فیلتراسیون غشایی، استفاده از محیط‌های بیولوژیکی، جذب، شناورسازی و انعقاد شیمیایی، تصفیه با استفاده از ذرات آهن صفر ظرفیتی در مقیاس نانو، دی‌اکسید تیتانیوم، فرابنفش خلاء و مواد معدنی طبیعی و فناوری‌های هیبریدی اشاره کرد.

از روش های الکتروشیمیایی می توان برای بی ثبات کردن امولسیون روغن در فاضلاب از طریق جریان الکتریکی استفاده کرد. پرکاربردترین روش های الکتروشیمیایی در تصفیه پساب های روغنی، انعقاد الکتریکی و الکتروفلوتاسیون می باشد. فیلتراسیون غشایی شامل جداسازی فیزیکی محتوای مایع از یک سوسپانسیون از طریق یک غشاء و از طریق اعمال فشار است. غشاهای متداول مورد استفاده غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) و میکروفیلتراسیون (MF) ساخته شده از مواد سرامیکی و پلیمری هستند. علاوه بر این، از غشاهای اسمز معکوس (RO) در تصفیه فاضلاب های روغنی استفاده شده است. تصفیه بیولوژیکی شامل استفاده از میکروارگانیسم‌هایی است که آنزیم لیپاز تولید می‌کنند که مواد آلی زیست تخریب‌پذیر موجود در فاضلاب روغنی را تجزیه می‌کند. در ادامه به جهت آشنایی بیشتر با فرایند اولترافیلتراسیون فیلم روند فرایند بارگذاری شده است.

در تصفیه پساب های روغنی با جذب سطحی، روغن با استفاده از جاذب هایی مانند پلی پروپیلن، کربن فعال، پلی آکریل آمید مبتنی بر کیتوزان حذف می شود.

 علاوه بر این، شناورسازی و انعقاد دو روش مرسوم برای تصفیه فاضلاب روغنی هستند. در روش فلوتاسیون، روغن (با چگالی کمتر از آب) با شناور شدن روی سطح آب حذف می شود. در انعقاد، مواد جامد معلق، کلوئیدها و ذرات روغن بی ثبات می شوند، بنابراین شروع به تجمع می کنند. با تجمع آنها برای تشکیل لخته های بزرگتر، چگالی لخته ها از چگالی آب بیشتر می شود و از این رو، لخته ها ته نشین می شوند و با رسوب گیری از بین می روند . روش اکتروشیمیایی یکی از موثرترین روش های تصفیه فاضلاب روغنی اخیرا می باشد. چندین فناوری الکتروشیمیایی برای تصفیه فاضلاب روغنی از منابع مختلف استفاده شده است. این فناوری های الکتروشیمیایی شامل فرآیندهای اکسیداسیون الکتروشیمیایی و الکتروفنتون است که با استفاده از چندین الکترود به دست می آید.

منبع:

Jamaly, S., Giwa, A., & Hasan, S. W. (2015). Recent improvements in oily wastewater treatment: Progress, challenges, and future opportunities. Journal of environmental sciences37, 15-30.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن