ساخت دستگاه الکترولیز(الکتروکواگولاسیون)

روش انعقاد الکتریکی یکی از روش های موثر جداسازی روغن از امولسیون است. این آبی است که از نظر فنی و اقتصادی بهینه و مقرون به صرفه است. در این روش، فرآیند تصفیه در سه مرحله انجام می شود: (I) واکنش الکترولیت در سطح الکترود و تشکیل منعقد کننده ها توسط اکسیداسیون الکترولیتی در فاز آبی. (II) جذب …

ساخت دستگاه الکترولیز(الکتروکواگولاسیون) ادامه مطلب »