پروژه ها

پروژه ها

Short description:

Short description: طراحی، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه به روش الکتروکوآگوالسیون شرکت پیمان موکت (رنگ)   شرکت کرک نخ سمنان : 1 دستگاه RO  با ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز ، محل نصب سمنان شرکت نخ زرین ابهر : 1 دستگاه RO  با ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز ، محل نصب ابهر

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن