Moving Bed Biofilm Reactor Technology: Process Applications, Design, and Performance

رآکتور بیوفیلم بستر متحرک (MBBR)می تواند به عنوان یک سیستم  (آنوکسیک) یا (هوازی)با حامل های بیوفیلم پلاستیکی متحرک شناور عمل کند. این سیستم ها می توانند برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، آبزی پروری، نیترات زدایی آب آشامیدنی و … مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم شامل یک رآکتور بیوفیلم غوطه ور و واحد جداسازی جامدات مایع است.
مزایای فرآیند MBBR شامل موارد زیر است: (۱)ظرفیت برای رسیدن به اهداف تصفیه مشابه با سیستم های لجن فعال با توجه به اکسیداسیون کربن و حذف نیتروژن، اما نیاز به حجم مخزن کوچک تر از یک سیستم لجن فعال جفت شده با شفاف کننده دارد؛ (۲)حفظ زیست توده مستقل از شفاف کننده و بارگذاری جامدات به طور قابل توجهی در مقایسه با سیستم های لجن فعال کاهش می یابد. اطلاعات مربوط به طراحی سیستم پراکنده و ضعیف است. این مقاله به دنبال پرداختن به این موضوع با خلاصه کردن روش های طراحی مدرن MBBR و ارائه یک نمای کلی از برخی سیستم های تجاری موجود و اجزای آن ها به شما است.

برای مطالعه بیشتر ( اینجا ) کلیک کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن