farayand

ساخت دستگاه الکترولیز

روش انعقاد الکتریکی یکی از روش های موثر جداسازی روغن از امولسیون است. این آبی است که از نظر فنی و اقتصادی بهینه و مقرون به صرفه است. در این روش، فرآیند تصفیه در سه مرحله انجام می شود: (I) واکنش الکترولیت در سطح الکترود و تشکیل منعقد کننده ها توسط اکسیداسیون الکترولیتی در فاز آبی. (II) جذب …

ساخت دستگاه الکترولیز ادامه مطلب »

تصفیه لجن

  تصفیه لجن، یک فرآیند حیاتی در مدیریت پساب و شامل رسیدگی به پسماند یا دوغاب نیمه‌جامدی است که در طول پروسه تصفیه فاضلاب، جمع می‌شود. لجن، عمدتاً از مواد آلی، باکتری‌ها و سایر جامدات مستخرج از پساب، تشکیل شده و عدم تصفیه آن، مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی زیر را در پی خواهد داشت: •آلودگی …

تصفیه لجن ادامه مطلب »

فیلم های آموزشی

انعقاد و لخته سازی انعقاد و لخته سازی فرایندی بسیار کاربردی در زمینه تصفیه فاضلاب می باشد. هدف از بکار گیری این فرایند در تصفیه خانه های فاضلاب جدا سازی مواد معلق نامحلول می باشد. در ادامه فایل شرح این فرایند نشان داده شده است. فرایند ZLD فرایند ZLD می تواند به عنوان یک فرآیند …

فیلم های آموزشی ادامه مطلب »

کیفیت آب آشامیدنی

دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای سلامتی، یک حق اساسی انسانی و بخشی از سیاست موثر برای حفاظت از سلامت ضروری می باشد. تصویب اهداف توسعه پایدار توسط کشورها در سال ۲۰۱۵  که شامل یک هدف و شاخص در مورد آب آشامیدنی سالم است. علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ …

کیفیت آب آشامیدنی ادامه مطلب »

10562

استاندارد « مواد شیمیایی مورد مصرف در تصفیه آب برای آشامیدن و سایر مصارف انسانی – پلی آمید های کاتیونی – ویژگی ها و روش آزمون » که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استاندارد های بین المللی/منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند …

10562 ادامه مطلب »

1011

استاندارد ” آب آشامیدنی– ویژگی های میکروبیولوژی” نخستین بار در سال 1352 تهیه شـد. ایـن استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط بـرای شـشمین بـار مورد تجدیـدنظر قـرار گرفـت و در یکـصد و بیـست و یکمـین اجلاسـیۀ کمیتـه ملـی اسـتاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 86/6/20 تصویب شد. اینک این استاندارد …

1011 ادامه مطلب »

1053

استاندارد «آب آشامیدنی – ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی» نخستین بار در سـال 1345 تـدوین شـد . ایـن استاندارد براساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی توسط کمیسیون فنی کشاورزي و غذایی براي پنجمـین بـار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهصد و نوزدهمین جلسه کمیته ملی استاندارد کشـاورزي و غـذایی مـورخ 88/12/11 تصویب شد. اینک …

1053 ادامه مطلب »

پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج فاضلاب پکیج فاضلاب به سیستم تصفیه فاضلابی اطلاق می شود که تمامی واحدها را در خود دارد و نیازی به تجهیزات و مخازن جداگانه ندارد و تمامی قسمتها در خود پکیج فاضلاب گنجانده شده است. امروزه پکیج های تصفیه فاضلاب از جنس فلزی، پلی اتیلن، فایبرگلاس و بتنی ساخته می شوند و در آنها …

پکیج های تصفیه فاضلاب ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن