استاندارد 21876

استاندارد «طرح های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد محیط زیست مورخ 1395/12/23 تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای مطالعه قسمت 1 (اینجا) کلیک کنید. (مبانی طرح استفاده مجدد برای آبیاری+راهنما)

برای مطالعه قسمت2 (اینجا) کلیک کنید. (توسعه طرح+راهنما)

برای مطالعه قسمت 3 (اینجا) کلیک کنید. (اجزا طرح استفاده مجدد برای آبیاری+راهنما)

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن